PROFESJONALNY

MONTAŻ I SERWIS

Ref-Tech jest firmą z ponad 10 letnim doświadczeniem na rynku systemów HVAC.

Zajmujemy się profesjonalnym montażem i serwisem pomp ciepła, klimatyzacji, rekuperacji oraz fotowoltaiki w całej Polsce.

NASZA OFERTA

POMPY CIEPŁA
FOTOWOLTAIKA
REKUPERACJA I WENTYLACJA
KLIMATYZACJA
Domowa pompa ciepła Wygoda i ekonomia.
Pom­py cie­pła wy­ko­rzy­stu­ją ener­gię na­tu­ral­ną, zgro­ma­dzo­ną w po­wie­trzu, wo­dzie lub zie­mi. Dzię­ki wy­ko­rzy­sta­niu pro­ce­sów ter­mo­dy­na­micz­nych prze­twa­rza ją, a na­stęp­nie do­star­cza do na­szej sie­ci.

Po­wietrz­na pom­pa cie­pła to atut sam w so­bie:

Uzyskiwane ciepło może być wykorzystywane zarówno do ogrzewania, jak i podgrzewania wody
Gwarantuje dużo mniejszy pobór energii elektrycznej niż w przypadku grzejników elektrycznych
Pełna automatyka pracy
Nie trzeba martwić się paliwem
Pompy ciepła są przyjazne środowisku
Niższe koszty budowy domu – brak konieczności budowy komina i pomieszczeń na opał

Ekologiczne ogrzewanie budynków

Termomodernizacja

Pompa ciepła to ekologiczne i wydajne rozwiązanie na ogrzewanie domu. W połączeniu z instalacją fotowoltaiczną jest niedrogim sposobem zapewnienia komfortowej temperatury i ciepłej wody w domu. Technologia ta wykorzystuje skumulowaną w powietrzu energię, która bez problemu wystarcza do ogrzania całego budynku i uzyskania ciepłej wody użytkowej.

Współpracujemy z zaufanymi dostawcami, którzy zapewniają najwyższą jakość:

Masz pytania odnośnie naszej pracy? Potrzebujesz fachowego doradztwa? Zapraszamy do kontaktu

+48 533 22 42 43

biuro@ref-tech.pl