Serwis

Serwis

REF-TECH prowadzi serwis i konserwację wszelkiego rodzaju instalacji, urządzeń chłodniczych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Nasz serwis w razie awarii w/w urządzeń dostępny jest przez 24 godziny pod numerem telefonu +48 533 22 42 43

Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z technologią napraw producentów i przy użyciu oryginalnych części zamiennych.

Zakres czynności objętych konserwacją:

 • stały nadzór konserwacyjny urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych na podstawie umów serwisowych
 • naprawy chillerów (agregaty wody lodowej), rooftopów, pomp ciepła
 • przeglądy i naprawy systemów wentylacyjnych (centrale wentylacyjne)
 • okresowe przeglądy klimatyzacji typu: Split, Multi-Split, VRF (odgrzybianie, czyszczenie, sprawdzanie szczelności itp.)
 • naprawy sprzętu chłodniczego - agregaty, regały, lady, szafy, witryny
 • naprawy sprężarek - wszystkie typy
 • prowadzenie kart urządzeń chłodniczych i dokonywanie kontroli szczelności w urządzeniach zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodniczego w instalacji zgodnie z ustawą (Dz.U.2004.195.2008)

Dysponujemy własnym zespołem serwisowym, który w celu podnoszenia kwalifikacji corocznie bierze udział w licznych szkoleniach branżowych.

Odpowiednie kwalifikacje serwisantów potwierdzone są świadectwami z w/w dziedzin( SEP, SIMP, Zielona karta- uprawnienia związane z substancją kontrolowaną, zubożającą warstwę ozonową).

Świadectwa te są wymagane od wszystkich osób, którzy wykonują jakiekolwiek działania przy urządzeniach chłodniczych. Serwisowanie urządzeń przebiega w sposób bezpieczny i ekologiczny.

W trosce o zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania instalacji chłodniczej, klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, proponujemy Państwu przeglądy serwisowe wykonywane dwa razy w roku, co zapewni maksymalną wydajność w/w urządzeń, zmniejszenie ryzyka awarii oraz pozwoli utrzymać je w dobrym stanie technicznym.

Proponujemy podpisanie stałej umowy o serwis, co pozwoli zminimalizować koszty obsługi serwisowej, a także zapewni Państwu szybką reakcję w przypadku awarii układu.

REF-TECH
+48 533 22 42 43

 • LG
 • siemens
 • fujitsu
 • Daikin
 • Carel
 • carrier
 • jonhson_controls
 • lennox
 • sanyo
 • mitsubishi
 • uniflair
 • york